Een veilig Nederland na de Brexit

Dit weekend was ik op bezoek bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) om te horen over de verschillende Brexit scenario’s en de voorbereidingen die worden getroffen voor een eventuele harde Brexit. Het is goed om te zien dat de KMar hier, ondanks alle huidige onzekerheden, alles op alles blijft zetten om deze overgang in goede banen te leiden en Nederland veilig te houden. De Brexit zal grote gevolgen hebben voor Nederland. Grote gevolgen voor de Nederlandse grensbewaking, maar ook grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Na de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land. Dat betekent dat behalve extra controles voor Britse en Nederlandse staatsburgers, ook Nederlandse transportbedrijven mogelijk lange rijen tegemoet kunnen zien. Het is dus belangrijk dat de KMar zich goed voorbereidt op een mogelijke no-deal Brexit. Goed voorbereid kunnen de nadelige gevolgen voor Nederlandse ondernemers zoveel mogelijk beperkt worden. En alleen goed voorbereid kan de KMar de buitengrenzen van het Schengengebied op de vliegvelden, in zeehavens en langs de kust blijven bewaken. Zo zorgen we ervoor dat Nederland veilig blijft.