EU-verkiezingsdebat Universiteit Leiden


 

Tijdens het debat van de Universiteit Leiden was ik met VOLT in debat over een Europese krijgsmacht die op den duur de Nederlandse krijgsmacht zou moeten vervangen. Het zal niet verrassen dat de VVD hier geen voorstander van is. Voor de VVD is en blijft de NAVO de hoeksteen van ons defensie- en veiligheidsbeleid. Dat betekent niet dat de EU-lidstaten niet een stevig been hebben bij te trekken als het gaat om hun defensie-uitgaven. Ook Nederland. We moeten streven naar die 2% NAVO norm.

 

Maar het is goed dat de ambitie binnen Europa groeit als het gaat om defensiesamenwerking. Door operationeel met andere Europese landen samen te werken vergroot ook Nederland haar slagkracht. Inkoop, onderhoud en afstoot van materieel moeten we meer samen doen. Dat geldt ook voor militaire opleidingen en training. Het Europees budget voor onderzoek en ontwikkeling wordt groter. Zo zijn er inmiddels verschillende Europese initiatieven zoals PESCO en het European Defence Fund waar we een beroep op kunnen doen. Dat moet op een manier waarop onze Nederlandse defensie-industrie daar ook van kan profiteren. 

Maar een Europese krijgsmacht? Nee. Nederland blijft altijd zelf bepalen of, wanneer en onder welke voorwaarden we militairen uitzenden.