Europese aanpak oneerlijke Chinese handelspraktijken

De Chinese Staatsraad maakte twee geleden bekend de Chinese markt open te willen stellen voor buitenlandse investeerders en bedrijven. Soortgelijke uitgesproken, maar niet doorgevoerde, intenties en analyses van experts wijzen er echter op dat het ten minste een aantal jaren zal duren voordat dergelijke beleidswijzigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Voor die tijd zal het interne en externe economische beleid van China derhalve een uitdaging blijven voor de Europese economie en bedrijven (1). In deze context, kan de Europese Commissie antwoord geven op de volgende vragen: 


  • Hoe zal de Commissie zorgen voor een meer geco√∂rdineerd en vooruitstrevend gebruik van reeds bestaande instrumenten zoals handelsbeschermingsinstrumenten, de screening van buitenlandse investeringen, de Europese aanbestedingsrichtlijn en de regels voor staatssteun? 
  • Wanneer zal de herziening volgens artikel 92 van de aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) plaatsvinden en beschikt de Commissie over de mogelijkheid om bijvoorbeeld staatssteun en -eigendom toe te voegen aan de uitsluitings- en/of gunningscriteria van deze richtlijn? 
  • Ziet de Europese Commissie een mogelijkheid voor de extraterritoriale toepassing van de Europese regels voor staatssteun om op die manier ook door de Chinese overheid ondersteunde bedrijven die actief zijn binnen de Europese markt te kunnen beoordelen?


(1) https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/deutschland-und-asien/projektnachrichten/beyond-investment-screening/