Internationale samenwerking is cruciaal voor de ontwikkeling van AI

De EU moet het voortouw nemen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en hiervoor nauw samenwerken met like-minded landen zoals de VS.

Op 25 september kondigde de VS en het VK een nieuwe samenwerking aan voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie ('AI'). En dat terwijl zij, net als de EU, lid zijn van het Global Partnership on AI. Binnen dit verband werken een twintigtal landen samen aan de ontwikkeling van AI. Die internationale samenwerking is belangrijk, want zo zorgen we er niet alleen voor dat AI ontwikkeld wordt naar onze Westere normen en waarden, maar ook dat bedrijven straks met zo min mogelijk verschillende standaarden te maken hebben. Europa moet hier wat mij betreft een voortouw in nemen en ik vroeg de Commissie dan ook of de EU zich wel voldoende proactief opstelt. 

De Brusselse media Politico wijdde er een artikel aan.