Reguleer artificiële intelligentie alleen waar nodig!

Artificiële intelligentie is niet nieuw en wordt al door verschillende wetten gereguleerd. Ik roep de Commissie daarom op om goed te kijken waar regulering echt nodig is. Alleen zo zorgen we ervoor dat innovatie niet vroegtijdig wordt afgeremd en Europa haar concurrentie positie behoudt.


Zet cookies aan om de video te tonen.